پروژه پایان نامه تحقیق رشته برق قدرت الکترونیک مخابرات

 
پروژه تحلیل خطر پذیری 58 صفحه pdf قیمت 14000 تومان
نویسنده : پایان نامه برق پروژه برق - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢۸
 

 

پروژه تحلیل خطر پذیری

صفحه : 1

1 –

صورت پروژه :

برای یک سایت در ایران به روشهای تعیینی و احتمالی تحلیل خطر انجام داده ودر نهایت طیف

 

طراحی را بدست آورید

نام شهر

: آمل

52.33E , 36.45N

: موقعیت جغرافیایی

شعاع در نظر گرفته شده برای پروژه

: 150 کیلومتر

 

-

داده های مورد استفاده :

تعداد بزرگای مورد استفاده در این پروژه که بزرگای آن بزرگتر از

3 می باشد برابر 109 تا می باشد

البته بعد از از حذف پس لرزه وپیش لرزه از داده ها که از سایت پژوهشگاه استخراج شده و از سال

 

47

سال ) می باشد . ) 1959 تا 2006

داده های بالا برای برازش خطی برای کل ناحیه مورد استفاده قرار گرفته اند و برای هر ناحیه نسبت

 

به زمان و مساحت ناحیه نرمالیز شده است

.

در جدول

1 که در پایین آمده است داده ها بر حسب مختصات جغرافیایی و بزرگا والبته بعد از

حذف پس وپیش لرزه ها

:

جدول

1 – داده های مورد استفاده

Date(yyyy/mm/dd)

 

Time

 

(UTC)

Latitude Longitude Magnitude

Radial

 

Distance

 

(km)

 

Mw

 

5/1/1959 24:03.0 36.45 51.23 5.7 99.00

 

2/8/1964 28:27.5 37.1 51.04 4.6 136.69

 

10/3/1966 05:08.0 35.8 53.44 4.9 123.23

 

11/8/1966 14:12.8 36.1 50.74 4.8 148.28

 

11/10/1967 50:52.0 36 53.89 4.9 149.02

 

5/19/1968 49:50.0 36.61 53.35 4.6 93.50

 

7/29/1968 03:43.4 36.72 53.85 4.8 140.04

 

12/12/1968 54:47.0 35.8 53.49 4.9 126.91

 

10/3/1970 57:02.0 36.1 51.4 4.1 92.28

 

8/9/1971 54:36.7 36.2 52.7 5.2 43.35

 

8/8/1972 44:55.2 36.3 52.6 4.7 29.46

 

2/15/1973 13:09.0 36.9 53.3 4.5 100.58

 

9/17/1973 06:03.2 36.59 51.19 4.7 103.77

 

10/27/1973 22:47.0 35.77 52.57 4.3 78.51

 

11/5/1974 02:22.3 36.2 52.8 4.5 50.59

 

11/6/1975 09:31.0 35.89 53.03 4.7 88.50

 

1/31/1976

 

 

.تحصیل در آمریکا کانادا روسیه تحصیل رایگان نگارش رزومهشماره تماس :091976077677-09382255348-09377327611